Wilt u een klacht indienen tegen een instelling of orgaan van de EU?

Решение на Европейския парламент да промени естеството на договора, по който е нает конферентен преводач (Жалба № 232/2022/FA)