Wilt u een klacht indienen tegen een instelling of orgaan van de EU?

Липса на отговор от Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) във връзка с искане за преразглеждане на решението ѝ да не възстановява разходи за ИС в рамките на Фонда за МСП