Wilt u een klacht indienen tegen een instelling of orgaan van de EU?

Липса на отговор от страна на Европейската комисия на писмо с искане за автограф от председателя на Комисията