Wilt u een klacht indienen tegen een instelling of orgaan van de EU?

Липса на отговор от страна на Европейската служба за външна дейност (ЕСВД — делегация във Вашингтон, САЩ) на кореспонденция относно стаж, който е бил отложен и отменен поради COVID-19