Wilt u een klacht indienen tegen een instelling of orgaan van de EU?

Отказ на Европейския надзорен орган по защита на данните да предостави публичен достъп до документи, свързани с доклад относно решение по делото Schrems II