Wilt u een klacht indienen tegen een instelling of orgaan van de EU?

Твърдения за непредприемането от страна на Комисията на своевременни действия във връзка с жалба относно държавна помощ по отношение на сектора на твърдата пшеница в Италия

Údajné včasné nevyřízení stížnosti týkající se státní podpory ohledně odvětví pěstování pšenice tvrdé v Itálii ze strany Komise.