Wilt u een klacht indienen tegen een instelling of orgaan van de EU?

Липсата на отговор от страна на Европейската комисия на неколкократните напомняния от страна на жалбоподателя за получаване на актуална информация във връзка с жалба за държавна помощ срещу Германия

Neposkytnutí odpovědi ze strany Evropské komise na opakované upomínky stěžovatele, který žádal o aktuální informace o vyřizování stížnosti na Německo týkající se státní podpory.