Wilt u een klacht indienen tegen
een instelling of orgaan van de EU?

Aanwerving

Procedure

Vacatures voor vaste posten bij het secretariaat van de Europese Ombudsman worden opgevuld via interne overplaatsing of via bevordering, overplaatsing of detachering van ambtenaren van andere instellingen of organen van de Europese Unie, of door werving aan de hand van reservelijsten, opgesteld na door het Europees Bureau voor Personeelsselectie (EPSO) of een andere EU-instelling of -orgaan georganiseerde algemene vergelijkende onderzoeken.

Vacatures voor tijdelijke functies worden intern bekengemaakt om de loopbaanontwikkeling van het bestaande personeel te bevorderen, of op de website van de Europese Ombudsman. Doorgaans stelt de Ombudsman ook andere instellingen van de Europese Unie in kennis van dergelijke vacatures. Voor profielen waaraan vaker behoefte bestaat bij het Bureau van de Ombudsman, kan de Ombudsman vacatures zonder uiterste termijn bekendmaken om een pool op te bouwen van kandidaten die kunnen worden uitgenodigd voor tests en sollicitatiegesprekken wanneer dat nodig is.

Kandidaten die met succes een of meer selectieprocedures hebben doorlopen en die bijzonder graag voor de Europese Ombudsman zouden willen werken, worden ertoe aangemoedigd contact op te nemen met de eenheid Personeel, Administratie en Begroting van de Ombudsman.

Kennisgevingen van vacature

Momenteel zijn er de volgende openstaande vacatures:

Two case handlers AD5/7 in the Office of the European Ombudsman

The Case Handler in the Ombudsman's Office must necessarily have a very good command of the English language. The documents concerning the notice of vacancy are therefore only available in English.

Candidates are informed that they are not allowed to contact personally members of the Advisory Selection Committee and that doing so constitutes grounds for disqualification from the procedure.

De uiterste datum voor het indienen van sollicitaties is verstreken

Case Handler AD 5/7 in the Office of the European Ombudsman

The Case Handler in the Ombudsman's Office must necessarily have a very good command of the English language. The documents concerning the notice of vacancy are therefore only available in English.

Candidates are informed that they are not allowed to contact personally members of the Advisory Selection Committee and that doing so constitutes grounds for disqualification from the procedure.

De uiterste datum voor het indienen van sollicitaties is verstreken

Recruitment of Secretary General in the Ombudsman's Office at grade AD 15/16

The Secretary General is responsible for the overall management of the office to enable the implementation of the Ombudsman's strategy. The Secretary General reports directly to the Ombudsman and leads the management team. S/he works closely with the Ombudsman's cabinet and represents the office externally where appropriate.

The Secretary General in the Ombudsman's Office must necessarily have a very good command of the English language. The documents concerning the notice of vacancy are therefore only available in English.

Candidates are informed that they are not allowed to contact personally members of the Advisory Selection Committee and that doing so constitutes grounds for disqualification from the procedure.

De uiterste datum voor het indienen van sollicitaties is verstreken

Case Handler - Senior Case Handler

The Case Handler in the Ombudsman's Office must necessarily have a very good command of the English language. The documents concerning the notice of vacancy are therefore only available in English.

Candidates are informed that they are not allowed to contact personally members of the Advisory Selection Committee and that doing so constitutes grounds for disqualification from the procedure.

De uiterste datum voor het indienen van sollicitaties is verstreken

(Senior) Case Handler AD 5/9 in the Office of the European Ombudsman

The (Senior) Case Handler in the Ombudsman's Office must necessarily have a very good command of the English language. The documents concerning the notice of vacancy are therefore only available in English.

Candidates are informed that they are not allowed to contact personally members of the Advisory Selection Committee and that doing so constitutes grounds for disqualification from the procedure.

De uiterste datum voor het indienen van sollicitaties is verstreken

Externe links

Het Europees Bureau voor Personeelsselectie Office (EPSO) - Het Europees Bureau voor Personeelsselectie (EPSO) is opgericht op 26 juli 2002. Het heeft tot taak algemene vergelijkende onderzoeken te organiseren om hooggekwalificeerd personeel te werven voor alle instellingen van de Europese Unie, te weten het Europees Parlement, de Raad, de Europese Commissie, het Hof van Justitie, de Rekenkamer, het Economische en Sociaal Comité, het Comité van de Regio's en de Europese Ombudsman. EPSO is volledig operationeel sinds 1 januari 2003.

Stages

Regels

De Ombudsman biedt twee keer per jaar stages aan die voornamelijk zijn bedoeld voor mensen met een universitair of gelijkwaardig diploma. De stages vinden plaats in Straatsburg of in Brussel, al naargelang de behoeften van het Bureau. Ze gaan elk jaar op 1 september en 1 januari van start.

Stagiairs bij het Bureau van de Ombudsman moeten een zeer goede kennis van het Engels hebben. Sollicitaties moeten daarom in het Engels worden ingediend. Om dezelfde reden zijn documenten betreffende stageaanvragen alleen in het Engels beschikbaar.

Er zijn momenteel geen stageplaatsen beschikbaar.