Wilt u een klacht indienen tegen een instelling of orgaan van de EU?

Aanwerving

Procedure

Vacatures voor vaste posten bij het secretariaat van de Europese Ombudsman worden opgevuld via interne overplaatsing of via bevordering, overplaatsing of detachering van ambtenaren van andere instellingen of organen van de Europese Unie, of door werving aan de hand van reservelijsten, opgesteld na door het Europees Bureau voor Personeelsselectie (EPSO) of een andere EU-instelling of -orgaan georganiseerde algemene vergelijkende onderzoeken.

Vacatures voor tijdelijke functies worden intern bekengemaakt om de loopbaanontwikkeling van het bestaande personeel te bevorderen, of op de website van de Europese Ombudsman. Doorgaans stelt de Ombudsman ook andere instellingen van de Europese Unie in kennis van dergelijke vacatures. Voor profielen waaraan vaker behoefte bestaat bij het Bureau van de Ombudsman, kan de Ombudsman vacatures zonder uiterste termijn bekendmaken om een pool op te bouwen van kandidaten die kunnen worden uitgenodigd voor tests en sollicitatiegesprekken wanneer dat nodig is.

Kandidaten die met succes een of meer selectieprocedures hebben doorlopen en die bijzonder graag voor de Europese Ombudsman zouden willen werken, worden ertoe aangemoedigd contact op te nemen met de eenheid Personeel, Administratie en Begroting van de Ombudsman.

Kennisgevingen van vacature

Momenteel zijn er de volgende openstaande vacatures:

Head of Operational Support Unit in the European Ombudsman’s Office

This post is published in accordance with Article 29(1) (a) and (b) of the Staff Regulations of Officials of the European Union (management post).

The Head of Unit will oversee and manage the newly established Operational Support Unit, which will be responsible for process management, namely the administrative support of the office core business and other areas such as human resources, finance and procurement; security, health and safety.

The Unit includes around 25 staff members. The Head of Unit will report to the Secretary General and work closely with the Director of Inquiries.

The Head of Unit will ensure the quality of the services delivered by the Unit, as well as effective communication and coordination within the Unit and between the Unit and the rest of the organisation.

Candidates are informed that they are not allowed to contact personally members of the Advisory Selection Committee and that doing so constitutes grounds for disqualification from the procedure.

De uiterste datum voor het indienen van sollicitaties is verstreken

Externe links

EPSO Op zoek naar een vaste of tijdelijke baan, of een stage of detachering bij een van de EU-instellingen of -agentschappen? Kijk dan eens in de vacaturedatabank van EU Careers!

Stages

Regels

De Ombudsman biedt twee keer per jaar stages aan die voornamelijk bedoeld zijn voor kandidaten met een universitair of gelijkwaardig diploma. De stages starten doorgaans elk jaar op 1 september en 1 januari. Voor elke stageperiode wordt een oproep tot het indienen van sollicitaties gepubliceerd, gewoonlijk op 1 februari en 1 mei. In de oproep worden de gewenste profielen gespecificeerd. De stages vinden plaats in Straatsburg of in Brussel, al naargelang de behoeften van het Bureau.

Stagiairs bij het Bureau van de Ombudsman moeten een zeer goede kennis van het Engels hebben. Sollicitaties moeten daarom in het Engels worden ingediend. Om dezelfde reden zijn documenten betreffende stageaanvragen alleen in het Engels beschikbaar.

Er zijn momenteel geen stageplaatsen beschikbaar.