Wilt u een klacht indienen tegen een instelling of orgaan van de EU?

Aanwerving

Procedure

Vacatures voor vaste posten bij het secretariaat van de Europese Ombudsman worden opgevuld via interne overplaatsing of via bevordering, overplaatsing of detachering van ambtenaren van andere instellingen of organen van de Europese Unie, of door werving aan de hand van reservelijsten, opgesteld na door het Europees Bureau voor Personeelsselectie (EPSO) of een andere EU-instelling of -orgaan georganiseerde algemene vergelijkende onderzoeken.

Vacatures voor tijdelijke functies worden intern bekengemaakt om de loopbaanontwikkeling van het bestaande personeel te bevorderen, of op de website van de Europese Ombudsman. Doorgaans stelt de Ombudsman ook andere instellingen van de Europese Unie in kennis van dergelijke vacatures. Voor profielen waaraan vaker behoefte bestaat bij het Bureau van de Ombudsman, kan de Ombudsman vacatures zonder uiterste termijn bekendmaken om een pool op te bouwen van kandidaten die kunnen worden uitgenodigd voor tests en sollicitatiegesprekken wanneer dat nodig is.

Kandidaten die met succes een of meer selectieprocedures hebben doorlopen en die bijzonder graag voor de Europese Ombudsman zouden willen werken, worden ertoe aangemoedigd contact op te nemen met de eenheid Personeel, Administratie en Begroting van de Ombudsman.

Kennisgevingen van vacature

Momenteel zijn er de volgende openstaande vacatures:

ICT Applications Developer

The ICT Applications Developer will be in charge of maintaining and developing the Ombudsman’s complaint management system.

Candidates are informed that they are not allowed to contact personally members of the Advisory Selection Committee and that doing so constitutes grounds for disqualification from the procedure.

De uiterste datum voor het indienen van sollicitaties is verstreken

Externe links

EPSO Op zoek naar een vaste of tijdelijke baan, of een stage of detachering bij een van de EU-instellingen of -agentschappen? Kijk dan eens in de vacaturedatabank van EU Careers!

Stages

Regels

De Ombudsman biedt twee keer per jaar stages aan die voornamelijk bedoeld zijn voor kandidaten met een universitair of gelijkwaardig diploma. De stages starten doorgaans elk jaar op 1 september en 1 januari. Voor elke stageperiode wordt een oproep tot het indienen van sollicitaties gepubliceerd, gewoonlijk op 1 februari en 1 mei. In de oproep worden de gewenste profielen gespecificeerd. De stages vinden plaats in Straatsburg of in Brussel, al naargelang de behoeften van het Bureau.

Stagiairs bij het Bureau van de Ombudsman moeten een zeer goede kennis van het Engels hebben. Sollicitaties moeten daarom in het Engels worden ingediend. Om dezelfde reden zijn documenten betreffende stageaanvragen alleen in het Engels beschikbaar.

Traineeship period January 2022-December 2022

After considering the very limited traineeship possibilities the Ombudsman's Office is able to offer in January 2022, the Ombudsman will not organise a second trainee selection in 2021. Information about the selection procedure for the traineeship period starting in September 2022 will be published on our website in February 2022.