Wilt u een klacht indienen tegen een instelling of orgaan van de EU?

Råd, klagomål och undersökningar under 2017

Råd, klagomål och undersökningar under 2017

15 837

personer fick hjälp av Europeiska ombudsmannen 2017

12 521

råd lämnades via den interaktiva vägledningen på ombudsmannens webbplats

2 181

klagomål hanterades under 2017

1 135

förfrågningar om information besvarades av ombudsmannen

447

undersökningar inleddes av Europeiska ombudsmannen 2017

433

undersökningar inleddes till följd av klagomål

14

undersökningar inleddes på eget initiativ

363

undersökningar avslutades av Europeiska ombudsmannen 2017

348

undersökningar till följd av klagomål avslutades

15

undersökningar på eget initiativ avslutades