Wilt u een klacht indienen tegen een instelling of orgaan van de EU?

Gibanje števila preiskav, ki jih je izvedel urad evropskega varuha človekovih pravic

Gibanje števila preiskav, ki jih je izvedel urad evropskega varuha človekovih pravic

Leto

Sprožene preiskave

Zaključene preiskave

2003

253

180

2004

351

251

2005

343

312

2006

267

250

2007

309

351

2008

296

355

2009

339

318

2010

335

326

2011

396

318

2012

465

390

2013

350

461

2014

342

400

2015

261

277

2016

245

291

2017

447

363

Opomba: Povečanje števila preiskav v letu 2017 gre delno pripisati tako povečanju števila pritožb kot tudi novim izvedbenim določbam.