Wilt u een klacht indienen tegen een instelling of orgaan van de EU?

Krajina pôvodu zaznamenaných sťažností a vyšetrovaní, ktoré otvorila európska ombudsmanka v roku 2017

Krajina pôvodu zaznamenaných sťažností a vyšetrovaní, ktoré otvorila európska ombudsmanka v roku 2017

Krajina

Počet sťažností

Počet začatých vyšetrovaní

Španielsko

410

40

Nemecko

234

55

Poľsko

144

5

Belgicko

134

73

Francúzsko

124

29

Taliansko

123

41

Spojené kráľovstvo

122

19

Bulharsko

82

11

Portugalsko

78

8

Rumunsko

78

14

Írsko

60

19

Holandsko

58

21

Grécko

49

14

Rakúsko

41

9

Fínsko

41

9

Česká republika

33

7

Maďarsko

33

10

Chorvátsko

29

3

Slovinsko

28

1

Luxembursko

24

11

Švédsko

22

4

Slovensko

17

1

Cyprus

15

1

Litva

15

2

Malta

11

2

Dánsko

10

1

Lotyšsko

10

2

Estónsko

8

2

Iné krajiny

161

18

Neznáme

22

1