Wilt u een klacht indienen tegen een instelling of orgaan van de EU?

Źródła zarejestrowanych skarg i dochodzeń otwartych przez Europejską Rzecznik Praw Obywatelskich w 2017 r.

Źródła zarejestrowanych skarg i dochodzeń otwartych przez Europejską Rzecznik Praw Obywatelskich w 2017 r.

Kraj

Liczba skarg

Liczba otwartych dochodzeń

Hiszpania

410

40

Niemcy

234

55

Polska

144

5

Belgia

134

73

Francja

124

29

Włochy

123

41

Wielka Brytania

122

19

Bułgaria

82

11

Portugalia

78

8

Rumunia

78

14

Irlandia

60

19

Holandia

58

21

Grecja

49

14

Austria

41

9

Finlandia

41

9

Czechy

33

7

Węgry

33

10

Chorwacja

29

3

Słowenia

28

1

Luksemburg

24

11

Szwecja

22

4

Słowacja

17

1

Cypr

15

1

Litwa

15

2

Malta

11

2

Dania

10

1

Łotwa

10

2

Estonia

8

2

Inne kraje

161

18

Nieznane

22

1