Wilt u een klacht indienen tegen een instelling of orgaan van de EU?

Duur van de onderzoeken in zaken die in 2019 door de Europese Ombudsman zijn afgesloten (gemiddeld minder dan 7 maanden)

Duur van de onderzoeken in zaken die in 2019 door de Europese Ombudsman zijn afgesloten (gemiddeld minder dan 7 maanden)

243

43,4 %

Zaken die binnen

3 maanden zijn gesloten

208

37,1 %

Zaken die binnen

3 tot 12 maanden zijn gesloten

52

9,3 %

Zaken die binnen

12 tot 18 maanden zijn gesloten

57

10,2 %

Zaken die na

meer dan 18 maanden[1] zijn gesloten

 

[1] In sommige ingewikkelde zaken zijn verschillende raadplegingsrondes met klager en de betrokken instelling noodzakelijk.