Wilt u een klacht indienen tegen een instelling of orgaan van de EU?

Door de Europese Ombudsman ondernomen actie naar aanleiding van in 2019 behandelde nieuwe klachten

Door de Europese Ombudsman ondernomen actie naar aanleiding van in 2019 behandelde nieuwe klachten

862

Advies gegeven of zaak doorverwezen naar ander klachtenbehandelingsorgaan

39,2 %

883

Antwoord aan klager dat er geen verder advies kan worden gegeven

40,1 %

456

Onderzoek geopend

20,7 %