Wilt u een klacht indienen tegen een instelling of orgaan van de EU?

Adviezen, klachten en onderzoeken in 2019

Adviezen, klachten en onderzoeken in 2019

19 619

Mensen geholpen

16 045

Via de interactieve gids op de website van de Ombudsman gegeven adviezen

2 201

Nieuwe klachten behandeld

1 373

Verzoeken om informatie die door de diensten van de Ombudsman zijn beantwoord

458

Geopende onderzoeken

456

Onderzoeken geopend op basis van klachten

2

Op eigen initiatief geopende onderzoeken

560

Afgesloten onderzoeken

552

Afgesloten onderzoeken die op basis van klachten waren geopend

8

Afgesloten onderzoeken die op eigen initiatief waren geopend