Wilt u een klacht indienen tegen een instelling of orgaan van de EU?

Resultaten van de door de Europese Ombudsman in 2017 afgesloten onderzoeken

Resultaten van de door de Europese Ombudsman in 2017 afgesloten onderzoeken
Opgelost door de instelling, oplossing bereikt of ten dele bereikt 166 45,7 %
Geen wanbeheer vastgesteld 164 45,2 %
Verder onderzoek niet gerechtvaardigd 27 7,4 %
Wanbeheer vastgesteld 24 6,6 %
Overige 11 3,0 %
N.B.: In sommige zaken sloot de Ombudsman onderzoeken op twee of meer gronden af. Daarom komen de bovengenoemde percentages samen op meer dan 100 % uit.