Wilt u een klacht indienen tegen een instelling of orgaan van de EU?

Evolutie van het aantal onderzoeken door de Europese Ombudsman

Evolutie van het aantal onderzoeken door de Europese Ombudsman
Jaar Geopende onderzoeken Afgesloten onderzoeken
2003 253 180
2004 351 251
2005 343 312
2006 267 250
2007 309 351
2008 296 355
2009 339 318
2010 335 326
2011 396 318
2012 465 390
2013 350 461
2014 342 400
2015 261 277
2016 245 291
2017 447 363
N.B.: De toename van het aantal onderzoeken in 2017 is zowel toe te schrijven aan een toename van klachten als aan de nieuwe uitvoeringsbepalingen.