Wilt u een klacht indienen tegen een instelling of orgaan van de EU?

Evolutie van het aantal onderzoeken door de Europese Ombudsman

Evolutie van het aantal onderzoeken door de Europese Ombudsman

Jaar

Geopende onderzoeken

Afgesloten onderzoeken

2003

253

180

2004

351

251

2005

343

312

2006

267

250

2007

309

351

2008

296

355

2009

339

318

2010

335

326

2011

396

318

2012

465

390

2013

350

461

2014

342

400

2015

261

277

2016

245

291

2017

447

363

N.B.: De toename van het aantal onderzoeken in 2017 is zowel toe te schrijven aan een toename van klachten als aan de nieuwe uitvoeringsbepalingen.