Wilt u een klacht indienen tegen een instelling of orgaan van de EU?

Onderwerp van de door de Europese Ombudsman in 2017 afgesloten onderzoeken

Onderwerp van de door de Europese Ombudsman in 2017 afgesloten onderzoeken
Transparantie/verantwoording (bijv. toegang tot informatie en documenten) 75 20,6 %
Dienstverleningscultuur (bijv. burgervriendelijkheid, talen en tijdigheid) 61 16,8 %
Inachtneming van procedurele rechten (bijv. het recht om te worden gehoord) 60 16,5 %
Gepast gebruik van bevoegdheden (tevens tijdens inbreukprocedures) 49 13,5 %
Inachtneming van de grondrechten 44 12,1 %
Werving 43 11,8 %
Goed beheer van EU-personeelskwesties 38 10,5 %
Goed financieel beheer (bijv. EU-tenders, -subsidies en -contracten) 23 6,3 %
Overige 16 4,4 %
Ethiek 13 3,6 %
Burgerparticipatie in het EU-besluitvormingsproces 7 1,9 %
N.B.: In sommige zaken sloot de Ombudsman onderzoeken met twee of meer onderwerpen af. Daarom komen de bovengenoemde percentages samen op meer dan 100 % uit.