Wilt u een klacht indienen tegen een instelling of orgaan van de EU?

Strategische werkzaamheden in 2017

Strategische werkzaamheden in 2017
4 In 2017 geopende strategische onderzoeken
  bijv. transparantie van de Raad; „draaideurpraktijken” van voormalige Europese commissarissen; toegankelijkheid van websites van de Commissie voor personen met een handicap; pre-submissionactiviteiten in verband met geneesmiddelenbeoordelingen door het EMA
4 In 2017 afgesloten strategische onderzoeken
  bijv. transparantie van „deskundigengroepen”; hoe de Commissie inbreukklachten in het kader van het project „EU Pilot” behandelt; vertragingen bij het testen van chemische stoffen; voorkoming van belangenconflicten met speciale adviseurs van de Commissie
8 In 2017 geopende strategische initiatieven (verzoeken om opheldering, geen formele onderzoeken)
  bijv. transparantie van lobbypraktijken bij de Europese Raad; transparantie bij de brexit; verbetering van het EBI, openbare informatie over de „verklaring EU-Turkije”; regels voor „draaideurconstructies” bij verschillende instellingen en organen van de EU; parallel initiatief van het ENO inzake ozonregels
6 In 2017 afgesloten strategische initiatieven
  bijv. toegankelijkheid van websites van de Commissie voor personen met een handicap; transparantie van de EIB; transparantie van de Europese Fiscale Raad van Bestuur (European Fiscal Board); voorkoming van belangenconflicten bij de EIB; voormalige voorzitter van de Europese Commissie Barroso en „draaideurconstructies”; openbare informatie over de „verklaring EU-Turkije”