Wilt u een klacht indienen tegen een instelling of orgaan van de EU?

Adviezen, klachten en onderzoeken in 2017

Adviezen, klachten en onderzoeken in 2017
15 837 Burgers die de Europese Ombudsman in 2017 heeft geholpen
12 521 Via de interactieve gids op de website van de Ombudsman gegeven adviezen
2 181 In 2017 behandelde klachten
1 135 Verzoeken om informatie die door de Ombudsman zijn beantwoord
447 Door de Europese Ombudsman in 2017 geopende onderzoeken
433 Onderzoeken geopend op basis van klachten
14 Op eigen initiatief geopende onderzoeken
363 Door de Europese Ombudsman in 2017 afgesloten onderzoeken
348 Afgesloten onderzoeken die op basis van klachten waren geopend
15 Afgesloten onderzoeken die op eigen initiatief waren geopend