Wilt u een klacht indienen tegen een instelling of orgaan van de EU?

De Europese Ombudsman tot uw dienst! Wie, wat, wanneer en hoe?

WIE kan zich tot de Europese Ombudsman wenden?

Burgers, ngo's, verenigingen, bedrijven, universiteiten, journalisten…
 • met klachten over een instelling, bureau of agentschap van de EU
 • die geprobeerd hebben het probleem rechtstreeks met het betreffende EU-orgaan op te lossen
 • wanneer de kwestie niet verder teruggaat dan twee jaar
 • indien geen andere juridische procedure loopt

De Ombudsman kan helpen IN GEVAL VAN

 • onbillijke behandeling door EU-organen
 • problemen met EU-aanbestedingen/-opdrachten
 • laattijdige betalingen uit EU-fondsen
 • geweigerde toegang tot documenten
 • vertragingen bij contacten met EU-organen
 • niet-openbaar gemaakte of ontoelaatbare lobbyactiviteiten

WAT kan de Ombudsman doen?

 • Uw klacht natrekken met het betreffende EU-orgaan
 • Een billijke oplossing voor uw probleem helpen vinden
 • Aanbevelingen aan EU-organen doen
 • EU-documenten onderzoeken

HOE kunt u met de Ombudsman contact opnemen?

 • U kunt met de Ombudsman contact opnemen in elk van de 24 officiële EU-talen.
 • U hoeft alleen maar het online klachtenformulier in te vullen op.