Wilt u een klacht indienen tegen een instelling of orgaan van de EU?

Reģistrēto sūdzību un Eiropas Ombuda sākto izmeklēšanu sadalījums pa valstīm 2017. gadā

Reģistrēto sūdzību un Eiropas Ombuda sākto izmeklēšanu sadalījums pa valstīm 2017. gadā

Valsts

Sūdzību skaits

Sākto izmeklēšanu skaits

Spānija

410

40

Vācija

234

55

Polija

144

5

Beļģija

134

73

Francija

124

29

Itālija

123

41

Apvienotā Karaliste

122

19

Bulgārija

82

11

Portugāle

78

8

Rumānija

78

14

Īrija

60

19

Nīderlande

58

21

Grieķija

49

14

Austrija

41

9

Somija

41

9

Čehijas Republika

33

7

Ungārija

33

10

Horvātija

29

3

Slovēnija

28

1

Luksemburga

24

11

Zviedrija

22

4

Slovākija

17

1

Kipra

15

1

Lietuva

15

2

Malta

11

2

Dānija

10

1

Latvija

10

2

Igaunija

8

2

Citas valstis

161

18

Valsts nav zināma

22

1