Wilt u een klacht indienen tegen een instelling of orgaan van de EU?

Konsultācijas, sūdzības un izmeklēšanas 2017. gadā

Konsultācijas, sūdzības un izmeklēšanas 2017. gadā

15 837

Cilvēki, kam Eiropas Ombuds palīdzējis 2017. gadā

12 521

Konsultācijas, kas sniegtas, izmantojot Ombuda tīmekļa vietnē pieejamo interaktīvo ceļvedi

2 181

Sūdzības, kas izskatītas 2017. gadā

1 135

Informācijas pieprasījumi, uz kuriem atbildējis Ombuds

447

Izmeklēšanas, ko Eiropas ombude sāka 2017. gadā

433

Izmeklēšanas, kas sāktas, pamatojoties uz sūdzībām

14

Izmeklēšanas, kas sāktas pēc ombudes iniciatīvas

363

Izmeklēšanas, ko Eiropas ombude slēdza 2017. gadā

348

Slēgtās izmeklēšanas, kas sāktas, pamatojoties uz sūdzībām

15

Slēgtās izmeklēšanas, kas sāktas pēc ombudes iniciatīvas