Wilt u een klacht indienen tegen een instelling of orgaan van de EU?

Europos ombudsmeno įgaliojimų sričiai nepriklausančių skundų skaičius 2003–2017 m.

Europos ombudsmeno įgaliojimų sričiai nepriklausančių skundų skaičius 2003–2017 m.

2003 m.

1 768

2004 m.

2 729

2005 m.

2 673

2006 m.

2 768

2007 m.

2 401

2008 m.

2 544

2009 m.

2 392

2010 m.

1 983

2011 m.

1 846

2012 m.

1 720

2013 m.

1 665

2014 m.

1 427

2015 m.

1 239

2016 m.

1 169

2017 m.

1 430