Wilt u een klacht indienen tegen een instelling of orgaan van de EU?

2017 m. Europos ombudsmenės užregistruotų skundų ir pradėtų tyrimų geografinė kilmė

2017 m. Europos ombudsmenės užregistruotų skundų ir pradėtų tyrimų geografinė kilmė

Šalis

Skundų skaičius

Pradėtų tyrimų skaičius

Ispanija

410

40

Vokietija

234

55

Lenkija

144

5

Belgija

134

73

Prancūzija

124

29

Italija

123

41

Jungtinė Karalystė

122

19

Bulgarija

82

11

Portugalija

78

8

Rumunija

78

14

Airija

60

19

Nyderlandai

58

21

Graikija

49

14

Austrija

41

9

Suomija

41

9

Čekija

33

7

Vengrija

33

10

Kroatija

29

3

Slovėnija

28

1

Liuksemburgas

24

11

Švedija

22

4

Slovakija

17

1

Kipras

15

1

Lietuva

15

2

Мalta

11

2

Danija

10

1

Latvija

10

2

Estija

8

2

Kitos šalys

161

18

Nežinoma

22

1