Wilt u een klacht indienen tegen een instelling of orgaan van de EU?

2021 m. Europos ombudsmenės atlikti tyrimai buvo susiję su šiomis institucijomis

2021 m. Europos ombudsmenės atlikti tyrimai buvo susiję su šiomis institucijomis

208

Europos Komisija

61,5 %

16

Europos išorės veiksmų tarnyba

4,7 %

13

Europos Parlamentas

3,8 %

13

Europos personalo atrankos tarnyba

3,8 %

11

Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra

3,3 %

8

Europos vaistų agentūra

2,4 %

7

Europos Sąjungos Taryba

2,1 %

6

Europos kovos su sukčiavimu tarnyba

1,8 %

34

Kitos ES institucijos ar įstaigos (1)

10,1 %

22

Kitos ES agentūros (2)

6,5 %

(1) Įskaitant ECB (0,9 proc.), EIB (0,9 proc.), EUIPO (0,9 proc.) ir ESMA (0,9 proc.).

(2) Įskaitant EISMEA (1,2 proc.) ir ENISA (0,9 proc.).