Wilt u een klacht indienen tegen een instelling of orgaan van de EU?

A stratégiai munka által lefedett témák 2021-ban

A stratégiai munka által lefedett témák 2021-ben

Stratégiai vizsgálatok

· A munkatársai távozása terén tapasztalt „forgóajtó-jelenség” Európai Bizottság általi kezelésének módja

· Az Európai Bizottság és a dohányipar képviselői közötti interakciók átláthatósága

· Az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség (Frontex) alapvető jogokkal kapcsolatos kötelezettségeinek teljesítése és kibővített felelősségi körének kapcsán az elszámoltathatóság biztosítása

· Az Európai Védelmi Ügynökség (EDA) korábbi ügyvezető igazgatója által benyújtott, az Airbus-nál vezető tisztség betöltésére irányuló kérelem EDA általi kezelésének módja

· A fogyatékossággal élő személyek és az idősek önálló életvitelhez való jogának előmozdítására felhasznált uniós alapok Európai Bizottság általi ellenőrzésének módja

· Az Európai Beruházási Bank a munkaerőfelvételi határozatok meghozatala előtt bekéri az állásra jelentkezők bizonyos személyes adatait

Stratégiai kezdeményezések (pontosítási kérelmek, nem hivatalos vizsgálatok)

· A személyzet tagjai által szakmai minőségükben küldött/kapott szöveges és azonnali üzenetek uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek általi rögzítésének módja

· A mesterséges intelligencia és az uniós közigazgatás

· Az uniós közigazgatás azon kötelezettsége, hogy tájékoztassa a nyilvánosságot az uniós dokumentumokhoz való nyilvános hozzáférés joga gyakorlásának módjáról

· Az uniós intézmények által odaítélt szerződésekre vonatkozó pályázatok kezelésére szolgáló uniós portál átláthatósága

· Az Európai Bizottság átláthatósági kötelezettségei a dohánytermékekre vonatkozó uniós jogszabályok közelgő felülvizsgálatával összefüggésben

· A biztosok és szervezetek, illetve önálló vállalkozók közötti találkozókkal kapcsolatos információk Európai Bizottság általi elérhetővé tételének módja

· Az emberi jogok tiszteletben tartásának az Európai Bizottság általi biztosítása a nemzetközi kereskedelmi megállapodások összefüggésében