Wilt u een klacht indienen tegen een instelling of orgaan van de EU?

Ábhar na bhfiosrúchán tugtha chun críche ag an Ombudsman Eorpach in 2021

Ábhar na bhfiosrúchán tugtha chun críche ag an Ombudsman Eorpach in 2021

Trédhearcacht/cuntasacht (e.g. rochtain ar fhaisnéis agus ar dhoiciméid)

89

29 %

Cultúr seirbhíse

80

26 %

Úsáid chuí a bhaint as rogha (lena n-áirítear nósanna imeachta sáraithe)

56

18 %

Urraim ar chearta nós imeachta

37

12 %

Urraim ar chearta bunúsacha

34

11 %

Earcaíocht

31

10 %

Dea-bhainistíocht ar shaincheisteanna pearsanra

27

9 %

Eile

12

4 %

Bainistíocht fhónta airgeadais

11

4 %

Rannpháirtíocht an phobail i gcinnteoireacht AE

4

1.3 %

Eitic

3

1 %

Sceithireacht

1

0.3 %

Tabhair do d’aire: I gcásanna áirithe, thug an tOmbudsman fiosrúcháin lenar bhain dhá ábhar nó níos mó chun críche. Mar sin, is os cionn 100 % atá iomlán na gcéatadán thuasluaite.