Wilt u een klacht indienen tegen een instelling of orgaan van de EU?

Euroopa Ombudsmani uurimiste arv läbi aastate

Euroopa Ombudsmani uurimiste arv läbi aastate

Aasta

Algatatud uurimised

Lõpetatud uurimised

2003

253

180

2004

351

251

2005

343

312

2006

267

250

2007

309

351

2008

296

355

2009

339

318

2010

335

326

2011

396

318

2012

465

390

2013

350

461

2014

342

400

2015

261

277

2016

245

291

2017

447

363

Märkus: uuringute arvu tõus 2017. aastal on osaliselt seotud kaebuste arvu suurenemise ja uute rakendussätetega.