Wilt u een klacht indienen tegen een instelling of orgaan van de EU?

Euroopa Ombudsmani poolt 2017. aastal registreeritud kaebused ja algatatud uurimised päritoluriikide kaupa

Euroopa Ombudsmani poolt 2017. aastal registreeritud kaebused ja algatatud uurimised päritoluriikide kaupa

Riik

Kaebuste arv

Algatatud uurimiste arv

Hispaania

410

40

Saksamaa

234

55

Poola

144

5

Belgia

134

73

Prantsusmaa

124

29

Itaalia

123

41

Ühendkuningriik

122

19

Bulgaaria

82

11

Portugal

78

8

Rumeenia

78

14

Iirimaa

60

19

Madalmaad

58

21

Kreeka

49

14

Austria

41

9

Soome

41

9

Tšehhi Vabariik

33

7

Ungari

33

10

Horvaatia

29

3

Sloveenia

28

1

Luksemburg

24

11

Rootsi

22

4

Slovakkia

17

1

Küpros

15

1

Leedu

15

2

Malta

11

2

Taani

10

1

Läti

10

2

Eesti

8

2

Muud riigid

161

18

Teadmata

22

1