Wilt u een klacht indienen tegen een instelling of orgaan van de EU?

National oprindelse af klager registreret og undersøgelser indledt af Den Europæiske Ombudsmand i 2017

National oprindelse af klager registreret og undersøgelser indledt af Den Europæiske Ombudsmand i 2017

Land

Antal klager

Antal undersøgelser, der blev indledt

Spanien

410

40

Tyskland

234

55

Polen

144

5

Belgien

134

73

Frankrig

124

29

Italien

123

41

Det Forenede Kongerige

122

19

Bulgarien

82

11

Portugal

78

8

Rumænien

78

14

Irland

60

19

Nederlandene

58

21

Grækenland

49

14

Østrig

41

9

Finland

41

9

Den Tjekkiske Republik

33

7

Ungarn

33

10

Kroatien

29

3

Slovenien

28

1

Luxembourg

24

11

Sverige

22

4

Slovakiet

17

1

Cypern

15

1

Litauen

15

2

Malta

11

2

Danmark

10

1

Letland

10

2

Estland

8

2

Andre lande

161

18

Ukendt

22

1