Wilt u een klacht indienen tegen een instelling of orgaan van de EU?

Vejledning, klager og undersøgelser i 2017

Vejledning, klager og undersøgelser i 2017

15 837

Borgere, der blev hjulpet af Den Europæiske Ombudsmand i 2017

12 521

Vejledninger givet via den interaktive vejledning på Ombudsmandens websted

2 181

Klager behandlet i 2017

1 135

Anmodninger om information besvaret af Ombudsmanden

447

Undersøgelser indledt af Den Europæiske Ombudsmand i 2017

433

Undersøgelser indledt på grundlag af klager

14

Undersøgelser indledt på eget initiativ

363

Undersøgelser afsluttet af Den Europæiske Ombudsmand i 2017

348

Undersøgelser på grundlag af klager afsluttet

15

Undersøgelser på eget initiativ afsluttet