Wilt u een klacht indienen tegen een instelling of orgaan van de EU?

Země původu evidovaných stížností a šetření, která evropská veřejná ochránkyně práv zahájila v roce 2017

Země původu evidovaných stížností a šetření, která evropská veřejná ochránkyně práv zahájila v roce 2017

Země

Počet stížností

Počet zahájených šetření

Španělsko

410

40

Německo

234

55

Polsko

144

5

Belgie

134

73

Francie

124

29

Itálie

123

41

Spojené království

122

19

Bulharsko

82

11

Portugalsko

78

8

Rumunsko

78

14

Irsko

60

19

Nizozemsko

58

21

Řecko

49

14

Rakousko

41

9

Finsko

41

9

Česká republika

33

7

Maďarsko

33

10

Chorvatsko

29

3

Slovinsko

28

1

Lucembursko

24

11

Švédsko

22

4

Slovensko

17

1

Kypr

15

1

Litva

15

2

Malta

11

2

Dánsko

10

1

Lotyšsko

10

2

Estonsko

8

2

Jiné země

161

18

Není známa

22

1