Wilt u een klacht indienen tegen een instelling of orgaan van de EU?

Rady, stížnosti a šetření v roce 2017

Rady, stížnosti a šetření v roce 2017

15 837

občanů, jimž evropská veřejná ochránkyně práv v roce 2017 pomohla

12 521

rad poskytnutých pomocí interaktivního průvodce na internetových stránkách veřejné ochránkyně práv

2 181

stížností řešených v roce 2017

1 135

žádostí o informace, na něž veřejná ochránkyně práv odpověděla

447

šetření zahájených evropskou veřejnou ochránkyní práv v roce 2017

433

šetření zahájených na základě stížností

14

šetření zahájených z vlastního podnětu

363

šetření, která evropská veřejná ochránkyně práv v roce 2017 uzavřela

348

šetření na základě stížností uzavřeno

15

šetření z vlastního podnětu uzavřeno