Wilt u een klacht indienen tegen een instelling of orgaan van de EU?

Национален произход на регистрираните жалби и предприетите проверки от Европейския омбудсман през 2017 г.

Национален произход на регистрираните жалби и предприетите проверки от Европейския омбудсман през 2017 г.

Държава

Брой жалби

Брой предприети проверки

Испания

410

40

Германия

234

55

Полша

144

5

Белгия

134

73

Франция

124

29

Италия

123

41

Обединено кралство

122

19

България

82

11

Португалия

78

8

Румъния

78

14

Ирландия

60

19

Нидерландия

58

21

Гърция

49

14

Австрия

41

9

Финландия

41

9

Чешка република

33

7

Малта

33

10

Хърватия

29

3

Словения

28

1

Люксембург

24

11

Швеция

22

4

Словакия

17

1

Кипър

15

1

Литва

15

2

Унгария

11

2

Дания

10

1

Латвия

10

2

Естония

8

2

Други държави

161

18

Липсват данни

22

1