Wilt u een klacht indienen tegen een instelling of orgaan van de EU?

Жалби, прехвърлени към други институции и органи; жалбоподатели, посъветвани от Европейския омбудсман през 2014 г. да се обърнат към други институции или органи

Infografieken van 2015 zijn alleen in beeldformaat gepubliceerd. Als u de informatie in tekstformaat wilt ontvangen, kunt u daarvoor een aanvraag indienen via ons contactformulier.