Wilt u een klacht indienen tegen een instelling of orgaan van de EU?

Gids voor klachten

U kunt online, per post or per fax een klacht indienen bij de Europese Ombudsman.

Uw klacht online indienen

Klachten kunnen online worden ingediend in twee eenvoudige stappen:

1De criteria bekijkenRaadpleeg onze checklist voor het indienen van een klacht en vergewis u ervan dat de Europese Ombudsman uw klacht kan onderzoeken
2Een account aanmakenAls u een account hebt aangemaakt, kunt u een klacht indienen, voortwerken aan een nog niet ingediende klacht of de status van uw klacht bekijken
Inloggen of inschrijven
De overgangsperiode na de terugtrekking van het VK uit de Europese Unie is van kracht vanaf 1 februari 2020. Tijdens deze periode kunnen alle Britse burgers, ingezetenen en wettelijk geregistreerde organisaties zich tot de Europese Ombudsman blijven wenden als zij problemen ondervinden met de administratieve activiteiten van de EU-instellingen, -agentschappen en -organen.

Een klacht per brief indienen

U kunt een klacht indienen door een brief te schrijven naar de Europese Ombudsman

Wanneer u een brief schrijft naar de Europese Ombudsman moet u het volgende meesturen:

  • Informatie over uw klacht, inclusief informatie over de EU-instelling die onderwerp is van uw klacht
  • Kopieën van relevante correspondentie

De pdf-versie van het klachtenformulier downloaden

Klachtformulier (PDF 49.47 KB)

Wij wijzen u erop dat wij bepaalde klachten niet in behandeling kunnen nemen.
Wij adviseren u de
Checklist voor het indienen van een klacht door te nemen voordat u uw klacht indient.

Het ingevulde formulier naar de Europese Ombudsman versturen

Médiateur européen
1 avenue du Président Robert Schuman
CS 30403
F-67001 Strasbourg Cedex


Hebt u nog vragen... neem dan contact met ons op