Wilt u een klacht indienen tegen een instelling of orgaan van de EU?

Gids voor klachten

U kunt online, per post or per fax een klacht indienen bij de Europese Ombudsman.

Uw klacht online indienen

Klachten kunnen online worden ingediend in twee eenvoudige stappen:

1De criteria bekijkenRaadpleeg onze checklist voor het indienen van een klacht en vergewis u ervan dat de Europese Ombudsman uw klacht kan onderzoeken
2Een account aanmakenAls u een account hebt aangemaakt, kunt u een klacht indienen, voortwerken aan een nog niet ingediende klacht of de status van uw klacht bekijken
Inloggen of inschrijven

Een klacht per brief indienen

U kunt een klacht indienen door een brief te schrijven naar de Europese Ombudsman

Wanneer u een brief schrijft naar de Europese Ombudsman moet u het volgende meesturen:

  • Informatie over uw klacht, inclusief informatie over de EU-instelling die onderwerp is van uw klacht
  • Kopieën van relevante correspondentie

De pdf-versie van het klachtenformulier downloaden

Klachtformulier (PDF 49.47 KB)

Wij wijzen u erop dat wij bepaalde klachten niet in behandeling kunnen nemen.
Wij adviseren u de
Checklist voor het indienen van een klacht door te nemen voordat u uw klacht indient.

Het ingevulde formulier naar de Europese Ombudsman versturen

Médiateur européen
1 avenue du Président Robert Schuman
CS 30403
F-67001 Strasbourg Cedex


Hebt u nog vragen... neem dan contact met ons op