Wilt u een klacht indienen tegen een instelling of orgaan van de EU?

In de schijnwerper

Emily O'Reilly

De Europese Ombudsvrouw, Emily O’Reilly

Emily O’Reilly is sinds 2013 Europese Ombudsvrouw. O’Reilly en haar team helpen mensen, organisaties en bedrijven door administratieve klachten te onderzoeken en bredere, structurele problemen op EU-niveau onder de loep te nemen. De suggesties en aanbevelingen van de Ombudsvrouw dragen bij tot de handhaving van hoge normen voor verantwoordingsplicht en transparantie bij de EU-instellingen.

Wat doen wij?


De Europese Ombudsman werkt aan de bevordering van een goed bestuur op EU-niveau. De Ombudsman onderzoekt klachten over wanbeheer door EU-instellingen en -organen en kijkt proactief naar bredere structurele problemen.

Videotranscriptie