Wilt u een klacht indienen tegen een instelling of orgaan van de EU?

In de schijnwerper

New statute: Ombudsman welcomes legal strengthening of her Office

European Ombudsman Emily O’Reilly welcomes the Parliament’s approval (602 votes out of the 692 cast) of a strengthened legal framework for her Office.

The revised statute strengthens the legal base of the Ombudsman and introduces new safeguards to further guarantee its independence, including an adequate budget to support the Office’s activities.

Wat doen wij?


De Europese Ombudsman werkt aan de bevordering van een goed bestuur op EU-niveau. De Ombudsman onderzoekt klachten over wanbeheer door EU-instellingen en -organen en kijkt proactief naar bredere structurele problemen.

Videotranscriptie

Werkgebieden

De Europese Ombudsman maakt zich sterk voor goed bestuur.
We hebben het meest te maken met de volgende kwesties: