Wilt u een klacht indienen tegen
een instelling of orgaan van de EU?

In de schijnwerper

Ombudsman asks Commission to develop new procedure for appointing its Secretary-General

Following an investigation into two complaints, the European Ombudsman found four instances of maladministration in the appointment of the European Commission’s Secretary-General in February 2018. She has called on the Commission to develop a specific and separate appointment procedure for its Secretary-General. The procedure should include publishing a vacancy notice, placing it on the agenda of the weekly Commissioners’ meeting and also including external experts in the consultative committee for the appointment.

Wat doen wij?


De Europese Ombudsman werkt aan de bevordering van een goed bestuur op EU-niveau. De Ombudsman onderzoekt klachten over wanbeheer door EU-instellingen en -organen en kijkt proactief naar bredere structurele problemen.

Werkgebieden

De Europese Ombudsman maakt zich sterk voor goed bestuur.
We hebben het meest te maken met de volgende kwesties: