Wilt u een klacht indienen tegen een instelling of orgaan van de EU?

In de schijnwerper

EU response to the COVID-19 outbreak

The COVID-19 pandemic has resulted in a series of measures at the national and EU level.

While decisions to do with equipping hospitals, closing schools or introducing restrictions are for Member States to take, the EU has agreed several supporting measures to help national governments combat the virus.

It is the European Ombudsman's task to monitor the transparency and accountability of EU institutions but also to help people understand who takes decisions at the EU level and how.

Wat doen wij?


De Europese Ombudsman werkt aan de bevordering van een goed bestuur op EU-niveau. De Ombudsman onderzoekt klachten over wanbeheer door EU-instellingen en -organen en kijkt proactief naar bredere structurele problemen.

Werkgebieden

De Europese Ombudsman maakt zich sterk voor goed bestuur.
We hebben het meest te maken met de volgende kwesties: