Wilt u een klacht indienen tegen een instelling of orgaan van de EU?

In de schijnwerper

Ombudsman Annual Report approved by the EP’s Petitions Committee

On 12 November 2019, the European Parliament’s Committee on Petitions has approved the Ombudsman’s 2018 Annual Report. The next step is a plenary vote in December.

Concerns about transparency in the EU administration accounted for the biggest proportion of the Ombudsman's cases (24.6%) in 2018.

The year also saw the number of complaints rise again (+17%) marking increased public awareness of the office.

The report details inquiries related to EU decision-making accountability, lobbying transparency, fundamental rights, citizen-participation in EU policy-making and much more.

Wat doen wij?


De Europese Ombudsman werkt aan de bevordering van een goed bestuur op EU-niveau. De Ombudsman onderzoekt klachten over wanbeheer door EU-instellingen en -organen en kijkt proactief naar bredere structurele problemen.

Werkgebieden

De Europese Ombudsman maakt zich sterk voor goed bestuur.
We hebben het meest te maken met de volgende kwesties: