Wilt u een klacht indienen tegen een instelling of orgaan van de EU?

Leden van het Europees Netwerk van ombudsmannen

Het Europees netwerk van ombudsmannen bestaat uit meer dan 95 kantoren in 36 Europese landen, waaronder ook de nationale en regionale ombudsmannen en vergelijkbare instanties, en de Europese Ombudsman en de Commissie verzoekschriften van het Europees Parlement. Het Netwerk wordt door de Europese Ombudsman gecoördineerd.


België

België heeft overheidsombudsmannen op zowel federaal als regionaal niveau.

Le Médiateur fédéral / De federale Ombudsman

Rue de Louvain 48, bte 6 / Leuvenseweg 48 bus 6
BE - 1000 Bruxelles / BE - 1000 Brussel


Tel.:+32 2 289 27 27
Fax:+32 2 289 27 28
http://www.federalombudsman.be
Regional Ombudsmen >

Bulgarije

De Nationale Ombudsman van Bulgarije grijpt in wanneer de rechten en vrijheden van burgers zijn geschonden door het optreden of door nalatigheid van de staat en gemeenten en hun instanties, dan wel door de personen die zijn aangewezen om openbare diensten te verlenen.

Омбудсман на Република България
22 George Washington Street BG -1000 Sofia
Tel.:+359 2 81 06 955
Fax:+359 2 81 06 963
http://www.ombudsman.bg

Tsjechië

De Tsjechische Openbare Verdediger van rechten onderzoekt klachten tegen overheidsinstanties op nationaal niveau en, onder bepaalde voorwaarden, overheidsinstanties op lokaal niveau.

Veřejný ochránce práv
Údolní 39 CZ-602 00 Brno
Tel.:+420 542 542 888
Fax:+420 542 542 772
http://www.ochrance.cz

Denemarken

De Deense Ombudsman behandelt klachten tegen de overheid op zowel nationaal als lokaal niveau.

Folketingets Ombudsmand
Gammel Torv 22 DK-1457 Copenhagen K
Tel.:+45 33 13 25 12
Fax:+45 33 13 07 17
http://www.ombudsmanden.dk

Duitsland

In Duitsland hebben vier van de zestien deelstaten een overheidsombudsman. Op federaal niveau is er een Commissie verzoekschriften, evenals in elk van de deelstaten.

Petitionsausschuss
Deutscher Bundestag Platz der Republik 1 DE-11011 Berlin
Tel.:+49 30 227 35257
Fax:+49 30 227 36053
https://epetitionen.bundestag.de/epet/peteinreichen.html
Regional Ombudsmen >

Estland

De Kanselier van Justitie van Estland ziet toe op de grondwettigheid van wetgeving en behandelt door individuele personen ingediende klachten over misbruik van overheidsgezag op zowel nationaal als lokaal niveau.

Õiguskantsler
Kohtu 8 EE-15193 Tallinn
Tel.:+372 693 8400
Fax:+372 693 8401
http://www.oiguskantsler.ee

Ierland

De Nationale Ombudsman van Ierland onderzoekt klachten over het administratieve optreden van ministeries, het uitvoerend orgaan voor de gezondheidszorg, lokale overheden en An Post.

Office of the Ombudsman
18 Lower Leeson Street IE-Dublin 2
Tel.:+353 1 678 5222
Fax:+353 1 661 0570
https://www.ombudsman.ie

Griekenland

De Griekse Ombudsman onderzoekt individuele administratieve handelingen of nalatigheden of materiële handelingen van Griekse ministeries of overheidsdiensten die in strijd zijn met de persoonsrechten of de wettelijke belangen van natuurlijke of rechtspersonen.

Ombudsman
17 Halkokondyli Street GR - 10432 Athens
Tel.:+30 213 1306 600
Fax:+30 213 1306 800
http://www.synigoros.gr

Spanje

Spanje heeft zijn grondgebied onderverdeeld in gemeenten, provincies en autonome regio's. In overeenstemming met deze onderverdeling van het grondgebied heeft Spanje naast een Nationale Ombudsman, een aantal regionale en lokale ombudsmannen. De links in onderstaande lijst leiden naar informatie over de Nationale Ombudsman van Spanje en de regionale ombudsmannen, voor zover die er zijn. Nog niet alle autonome regio's hebben een regionale ombudsman ingesteld.

Defensora del Pueblo
Paseo Eduardo Dato, 31 y Calle Zurbano, 42 ES-28010 Madrid
Tel.:+34 91 432 79 00
Fax:+34 91 308 11 58
http://www.defensordelpueblo.es
Regional Ombudsmen >

Frankrijk

De Franse Rechtenbeschermer is een onafhandelijke administratieve autoriteit die de bevoegdheidsgebieden omvat van de Médiateur de la République (de Franse ombudsman), de Défenseur des enfants (de Franse kinderombudsman), de Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité (HALDE, de autoriteit voor gelijkheid en tegen discriminatie) en de Commission nationale de déontologie de la sécurité (CNDS, nationale commissie voor deontologie op het gebied van veiligheid). Dankzij de oprichting van de Rechtenbeschermer is er één enkele instantie verantwoordelijk voor de bescherming van rechten.

Défenseur des droits
7 rue Saint-Florentin FR - 75008 Paris
Tel.:+33 1 53 29 22 00
Fax:+33 1 53 29 22 45
http://www.defenseurdesdroits.fr

Kroatië

De Ombudsman van Kroatië behandelt klachten tegen gouvernementele overheidsinstanties, organen met overheidsbevoegdheden of ambtenaren die bij dergelijke organen werken, wanneer deze taken uitvoeren die binnen hun bevoegdheidsterrein vallen.

Pučki pravobranitelj

Savska cesta 41/3 (Zagrepčanka building)
HR-10 000 Zagreb


Tel.:+385 1 4851 855
Fax:+385 1 6431 628
https://www.ombudsman.hr

Italië

Italië beschikt momenteel niet over een nationale ombudsman of een nationale verzoekschriftencommissie. Op nationaal niveau bestaat er wel een samenwerkingsverband voor de verbreiding en de verbetering van de institutionele rol van ombudsmannen en voor de betrekkingen met de Europese Ombudsman: het nationale coördinatieorgaan van ombudsmannen voor regio's en autonome provincies.

Coordinamento Nazionale dei Difensori Civici delle Regioni e delle Province autonome
Via Pietro Cossa, 41 IT-00193 Roma
Tel.:+39 06 3600 3673
Fax:+39 06 3600 4775
http://www.difesacivicaitalia.it/
Regional Ombudsmen >

Cyprus

De Commissaris voor het bestuur (Ombudsman) van de Republiek Cyprus onderzoekt klachten tegen overheidsdiensten van de Republiek Cyprus, die in hun optreden mogelijk de mensenrechten, de wet of de beginselen van goed administratief gedrag hebben geschonden. De Ombudsman kan eveneens correct gedrag onderzoeken wanneer een persoon directe gevolgen heeft ondervonden van het betreffende optreden.

Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως
Era House Diagorou 2 CY-1097 Nicosia
Tel.:+357 22 405500
Fax:+357 22 672881
http://www.ombudsman.gov.cy

Letland

De Ombudsman van Letland heeft als opdracht de mensenrechten te beschermen en de inachtneming van de beginselen van goed administratief gedrag te bevorderen. Op deze twee vlakken onderzoekt de Ombudsman klachten en verricht hij onderzoeken.

Valsts Tiesibsarga birojs
Baznicas iela 25 LV-1010 Rīga
Tel.:+371 67686768
Fax:+371 67244074
http://www.tiesibsargs.lv

Litouwen

De Ombudsdienst van de Seimas (het parlement) van de Republiek Litouwen onderzoekt klachten tegen overheidsinstanties op zowel nationaal als lokaal niveau.

Seimo kontrolierių įstaiga
Gedimino pr. 56 LT-01110 Vilnius
Tel.:+370 5 266 51 05
Fax:+370 5 266 51 38
http://www.lrski.lt

Luxemburg

De Nationale Ombudsman van Luxemburg onderzoekt klachten tegen de overheid op nationaal en lokaal niveau.

Ombudsman
36, rue du Marché-aux-Herbes LU-1728 Luxembourg
Tel.:+352 26 27 01 01
Fax:+352 26 27 01 02
http://www.ombudsman.lu

Hongarije

Het Bureau van de parlementaire commissarissen van Hongarije behandelt klachten tegen de nationale, regionale en lokale overheden in Hongarije. Het Bureau is samengesteld uit de Parlementaire Commissaris voor Burgerrechten, de Parlementaire Commissaris voor Toekomstige Generaties, de Parlementaire Commissaris voor de Rechten van Nationale en Etnische Minderheden en de Parlementaire Commissaris voor Gegevensbescherming en Vrijheid van Informatie.

Alapvető Jogok Biztosa
HU-1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.
HU-1387 Budapest, PO Box 40

Tel.:+36 1 475 7100
Fax:+36 1 269 1615
http://www.ajbh.hu

Malta

De Nationale Ombudsman van Malta onderzoekt klachten over de Maltese ministeries en overheidsorganen en lost deze op.

Office of the Ombudsman
11 St Paul Street MT-Valletta VLT 07
Tel.:+356 21 24 79 44
Fax:+356 21 24 79 24
http://www.ombudsman.org.mt

Nederland

De Nationale Ombudsman van Nederland behandelt klachten tegen de Nederlandse overheid op nationaal, provinciaal en gemeentelijk niveau.

Nationale Ombudsman
Bezuidenhoutseweg 151 PO Box 93122 NL-2509 AC Den Haag
Tel.:+31 70 356 35 63
Fax:+31 70 360 75 72
http://www.nationaleombudsman.nl

Oostenrijk

Oostenrijk is een federale staat die bestaat uit negen autonome deelstaten (Länder). Op dit moment zijn er een Nationale Ombudsmanraad en twee ombudsmannen op deelstaatniveau. De links in onderstaande lijst leiden naar informatie over de Oostenrijkse Nationale Ombudsmanraad en de regionale ombudsmannen.

Volksanwaltschaft
Singerstraße 17 Postfach 20 AT-1015 Wien
Tel.:+43 (1) 515 05-0
Fax:+43 (1) 515 05-150
http://www.volksanwaltschaft.gv.at
Regional Ombudsmen >

Polen

De Poolse Ombudsman (commissaris voor de bescherming van de burgerrechten) bewaakt de menselijke en burgerlijke vrijheden en rechten zoals die zijn vastgelegd in de grondwet en andere wetten. Hij helpt burgers om op te komen voor hun vrijheden of rechten als die door overheidsinstanties geschonden worden.

Rzecznik Praw Obywatelskich
Aleja Solidarności 77 PL-00-090 Warszawa
Tel.:+48 22 551 77 00
Fax:+48 22 827 64 53
http://www.rpo.gov.pl

Portugal

De Nationale Ombudsman van Portugal behandelt klachten met betrekking tot handelingen of nalatigheden van de overheid.

Provedor de Justiça
Rua Pau de Bandeira, 7-9 PT-1249-088 Lisboa
Tel.:+351 213 926 600
Fax:+351 213 961 243
http://www.provedor-jus.pt

Roemenië

De Volksadvocaat van Roemenië behandelt klachten tegen Roemeense overheidsinstanties op nationaal en lokaal niveau.

Avocatul Poporului
Str. George Vraca nr. 8, Sector 1 RO-010146 București
Tel.:+40 21 312 71 34
Fax:+40 21 312 49 21
http://www.avp.ro

Slovenië

De Ombudsman voor de mensenrechten van Slovenië behandelt klachten over inbreuken op de mensenrechten en de fundamentele vrijheden door de overheid op nationaal en lokaal niveau en door overige openbare gezagsbekleders. Bovendien kan hij optreden in geval van oneerlijk en tekortschietend administratief handelen van de staat ten aanzien van het individu.

Varuh človekovih pravic RS
Dunajska 56 SI-1109 Ljubljana
Tel.:+386 1 475 00 50
Fax:+386 1 475 00 40
http://www.varuh-rs.si

Slowakije

De Slowaakse Openbare Verdediger van rechten onderzoekt klachten tegen overheidsinstanties op zowel nationaal als lokaal niveau en tegen andere entiteiten met besluitvormingsbevoegdheden op het terrein van openbaar bestuur (zoals de sociale zekerheidsdienst en de algemene ziekteverzekeringsdienst

Kancelária verejného ochrancu práv
Grösslingová 35 SK - 811 09 Bratislava - Staré Mesto
Tel.:+421 2 323 63 705
Fax:+421 2 323 63 703
http://www.vop.gov.sk

Finland

De Finse Parlementaire Ombudsman behandelt klachten tegen overheidsinstanties, ambtenaren en andere partijen die overheidstaken uitvoeren, om goed administratief gedrag en de inachtneming van de grondwettelijke en mensenrechten te waarborgen.

Eduskunnan oikeusasiamies
Arkadiankatu 3 FI-00102 Helsinki
Tel.:+358 9 4321
Fax:+358 9 432 2268
http://www.oikeusasiamies.fi

De Finse Kanselier van Justitie behandelt klachten tegen overheidsinstanties en -functionarissen, waaronder ministers, en ziet toe op de inachtneming van de fundamentele rechten en vrijheden en de mensenrechten.

Oikeuskanslerinvirasto
PL 20 FI-00023 Valtioneuvosto
Tel.:+358 9 16001
Fax:+358 9 160 23975
http://www.oikeuskansleri.fi

Zweden

De Parlementaire Ombudsdienst van Zweden behandelt klachten tegen Zweedse overheidsinstanties en rechtbanken.

Riksdagens ombudsmän - JO
Box 16327 SE-10326 Stockholm
Tel.:+46 8 786 40 00
Fax:+46 8 21 65 58
http://www.jo.se

Albanië Land van herkomst van de verzoeker

De Volksadvocaat van Albanië beschermt de rechten, vrijheden en rechtmatige belangen van elke burger tegen onwettig of onbehoorlijk openbaar bestuur.

Avokati i Popullit

Blvd. “Zhan D'Ark” Nr. 2
AL - 1001 Tirana


Tel.:+ 355 42 380 300
Fax:+ 355 42 380 315
http://www.avokatipopullit.gov.al

Noord-Macedonië Land van herkomst van de verzoeker

De Nationale Ombudsman van de Noord-Macedonië beschermt de constitutionele en wettelijke rechten van burgers wanneer deze door organen van de nationale overheid en andere overheidsinstanties worden geschonden.

Народниот правобрaнител
Macedonia no.19 MK - 1000 Skopje
Tel.:+389 2 3129 335
Fax:+389 2 3129 359
http://ombudsman.mk

Montenegro Land van herkomst van de verzoeker

De Mensenrechten en Vrijheden Ombudsman van de Republiek van Montenegro behandelt klachten tegen overheidsinstanties, lokale zelf-gouvernementele overheden, publieke diensten, en andere dragers van overheidsverantwoordelijkheden in Montenegro.

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore
Ul. Svetlane Kane Radević br.3 ME - 81000 Podgorica
Tel.:+382 20 225 395
Fax:+382 20 241 642
http://www.ombudsman.co.me

Servië Land van herkomst van de verzoeker

De Burgerbeschermer van de Republiek Servië is een onafhankelijk en autonoom overheidsorgaan, verantwoordelijk voor de bescherming en bevordering van rechten en vrijheden. De Burgerbeschermer richt zich in het bijzonder op de bescherming van de rechten van nationale minderheden, kinderen, gehandicapten en gedetineerden en op genderrechten.

Protector of Citizens
Deligradska str. 16 RS - 11 000 Belgrade
Tel.:+381 11 206 8100
Fax:+381 11 206 8182
http://www.zastitnik.rs

Turkije Land van herkomst van de verzoeker

De nationale ombudsman van Turkije biedt een onafhankelijke en efficiënte klachtenregeling over openbare dienstverlening. Tevens toetst hij allerhande maatregelen, besluiten en gedragingen van de overheid op wettigheid, billijkheid en eerbiediging van de mensenrechten. Zo nodig doet hij daarover aanbevelingen. Natuurlijke en rechtspersonen, inclusief buitenlanders, kunnen bij de ombudsman een klacht indienen. U kunt langs deze weg contact opnemen met de nationale ombudsman van Turkije:

Kamu Denetçiliği Kurumu
Nevzat Tandoğan Caddesi No:4, TR - Çankaya / Ankara
Tel.:+90 312 465 22 00
Fax:+90 312 465 22 65
https://www.ombudsman.gov.tr

IJsland Niet-EU-lidstaat

De IJslandse Ombudsman behandelt klachten tegen de overheid op zowel nationaal als lokaal niveau.

Umboðsmaður Alþingis
Álftamýri 7 IS-150 Reykjavik
Tel.:+354 510 6700
Fax:+354 510 6710
http://www.umbodsmaduralthingis.is

Noorwegen Niet-EU-lidstaat

De Noorse Ombudsman behandelt klachten tegen de overheid op zowel nationaal als lokaal niveau.

Sivilombudsmannen
PO Box 3 Sentrum NO-0101 Oslo
Tel.:+47 22 82 85 00
Fax:+47 22 82 85 11
http://www.sivilombudsmannen.no

Verenigd Koninkrijk Niet-EU-lidstaat

In het Verenigd Koninkrijk zijn er ombudsmannen van de overheid op nationaal niveau en in Engeland, Schotland, Wales en Noord-Ierland. Ook Gibraltar beschikt over een Ombudsman voor overheidsdiensten.

Parliamentary and Health Service Ombudsman
Millbank Tower Millbank UK-London SW1P 4QP
Tel.:+44 345 015 4033
Fax:+44 300 061 4000
http://www.ombudsman.org.uk
Regional Ombudsmen >