Wilt u een klacht indienen tegen een instelling of orgaan van de EU?

Emily O'Reilly

De Europese Ombudsvrouw, Emily O'Reilly, werkt samen met de instellingen, organen en instanties van de Europese Unie om de hoogst mogelijke standaard van administratieve praktijken te bereiken ten gunste van de Europese burgers. Zij doet dit door de zorgen die mensen tot uitdrukking brengen in klachten die zij bij haar bureau indienen, te behandelen, en op eigen initiatief door middel van haar strategische werk. De ombudsvrouw heeft de overtuiging dat de Europese Unie al een hoog administratief niveau heeft, maar dat zij in termen van overheidsbestuur en in haar interactie met burgers de 'gouden standaard' moet stellen. Daarom ondersteunt zij de instellingen, organen en instanties van de Europese Unie met suggesties en aanbevelingen voor het verbeteren van hun werk.

Emily O'ReillyEmily O'Reilly

Mijn ambitie is om de EU-instellingen te ondersteunen om effectiever, transparanter en verantwoordelijker te worden door de zichtbaarheid en de impact van het werk van de Europese Ombudsman strategisch te vergroten

Emily O'Reilly, 30 juni 2014

Rol

De Europese Ombudsman is een onafhankelijk en onpartijdig orgaan dat de instellingen en organen van de EU ter verantwoording kan roepen en dat zich sterk maakt voor goed bestuur. De Ombudsman helpt mensen, bedrijven en organisaties die problemen hebben met het EU-bestuur, door klachten over wanbeleid van EU-instellingen en -organen te onderzoeken maar ook door zich proactief over bredere systemische vraagstukken te buigen.

Biografie

Emily O’Reilly werd in juli 2013 gekozen tot Europese ombudsvrouw. Na de verkiezingen van het Europees Parlement werd zij in december 2014 herkozen voor een periode van vijf jaar en opnieuw in december 2019. In 2003 werd mevrouw O'Reilly de eerste vrouwelijke ombudsman en informatiecommissaris in Ierland. In 2007 werd zij benoemd tot commissaris voor milieu-informatie. Emily O'Reilly is schrijfster, voormalig journaliste en televisiepresentator. Ze geniet met haar loopbaan zowel nationaal als internationaal groot aanzien.
Ethiek en gedrag

De Europese ombudsvrouw Emily O'Reilly is er stellig van overtuigd dat de Europese instellingen het vertrouwen van de burgers pas kunnen winnen wanneer zij burgervriendelijk, controleerbaar en transparant te werk gaan en aan de hoogste ethische normen voldoen. Het Bureau van de Ombudsman verbindt zich ertoe zich bij al zijn werkzaamheden volledig aan onder meer de beginselen van integriteit en verantwoordingsplicht te houden. Naast de goedkeuring van de gedragscode voor de Ombudsman in februari 2015, is de informatie op de pagina Beroeps- en gedragsregels van de website bedoeld om deze belofte waar te maken, onder meer door volledige transparantie te bieden over het optreden en het uitgavenbeleid van de Ombudsman.