Wilt u een klacht indienen tegen een instelling of orgaan van de EU?

beschikbare talen:
  • NLNederlands

Besluit van de Europese Ombudsman betreffende klacht 1187/2020/DDJ tegen de Europese Commissie

Geachte heer X,

U heeft op 14 juli 2020 een klacht ingediend bij de Europese Ombudsman tegen de Europese Commissie betreffende het nalaten om u van een substantieel antwoord te voorzien op uw verzoek om informatie.

U vroeg de Commissie om te bevestigen dat de fosfaatrechten die u van de Nederlandse overheid heeft ontvangen zijn toebedeeld in overeenkomst met het staatssteunbesluit van de Commissie[1]. U stelde deze vraag omdat u deze fosfaatrechten wenst te verhandelen bij het staken van uw activiteiten als boer.

De Commissie heeft per brief op u gereageerd op drie gelegenheden.

Na een zorgvuldige analyse van alle informatie die u ons hebt toegestuurd, stelt de Ombudsman geen wanbeheer vast door de Commissie.[2]

Door middel van haar staatssteunbesluit heeft de Commissie de Nederlandse overheid toegestaan om een stelsel van verhandelbare fosfaatrechten in te voeren in Nederland voor boeren die melkvee houden. Het is de verantwoordelijkheid van Nederland om dat stelsel overeenkomstig het besluit SA.46349 van de Commissie te reguleren.

U heeft de Commissie gevraagd om in uw geval vast te stellen of de door u ontvangen fosfaatrechten regelmatig zijn toebedeeld. De Commissie heeft u op meerdere gelegenheden geïnformeerd dat zij niet in de positie is om dat te doen.

Naar het standpunt van de Ombudsman is het antwoord van de Commissie correct. Het begrip ‘melkvee’ waar het staatssteunbesluit van de Commissie naar verwijst voor haar goedkeuring van de invoering van fosfaatrechten is gedefinieerd in de Nederlandse Meststoffenwet. Het is aan de Nederlandse overheid om vast te stellen in hoeverre uw veestapel tot deze categorie behoort. De Commissie is niet in de positie om een herbeoordeling van zulk een besluit te maken.

De Commissie heeft u juist verwezen naar de Nederlandse overheid om uw vraag te beantwoorden. Het heeft u verder de contactgegevens gegeven van verantwoordelijke beambten binnen het Ministerie van Economische Zaken en aangeboden om uw verzoek door te spelen aan het Ministerie van Landbouw. Naar het standpunt van de Ombudsman is dit antwoord gepast.

Ik begrijp dat dit besluit teleurstellend kan zijn. Ik hoop desalniettemin dat de bovenstaande informatie en uitleg nuttig zijn voor u.

Hoogachtend,

 

Marta Hirsch-Ziembińska
Hoofd eenheid 1 - ICT en onderzoeken

Straatsburg, 7-8-2020

 

[1] State Aid decision SA.46349 (2017/N). Introduction of a system of tradable phosphate rights for dairy cattle in the Netherlands, 19.12.2017, C(2017) 8483 final.

[2] Alle informatie over de procedure en uw rechten met betrekking tot klachten is te vinden op https://www.ombudsman.europa.eu/nl/document/70707.