Wilt u een klacht indienen tegen een instelling of orgaan van de EU?

beschikbare talen:
  • NLNederlands

Besluit van de Europese Ombudsman ter afsluiting van het onderzoek naar klacht 2279/2019/KR dat de Europese Centrale Bank niet voldoende duidelijk is geweest wat betreft haar mandaat met betrekking tot Nederlandse pensioenfondsen

Geachte heer X,

Op 5 december 2019 diende u een klacht in bij de Europese Ombudsman tegen de Europese Centrale Bank (ECB) over bovengenoemde kwestie. De Ombudsman heeft mij gevraagd om uw klacht te behandelen en namens haar te antwoorden.

In uw klacht stelt u dat de ECB onvoldoende duidelijk is geweest over haar rol ten opzichte van Nederlandse pensioenfondsen.

Naast de ECB heeft uw klacht betrekking op een aantal Nederlandse instellingen. De Ombudsman kan alleen beschuldigingen van wanbeheer onderzoeken met betrekking tot EU-instellingen, -organen, -agentschappen en
-kantoren. Nationale instellingen vallen derhalve niet onder het mandaat van de Europese Ombudsman.

In haar antwoord aan u heeft de ECB uitgelegd dat haar President in een discussie met leden van het Nederlandse parlement in 2017 zei dat de regulering van, en het toezicht op, pensioenfondsen niet onder de bevoegdheid van de ECB vallen.

Na een zorgvuldige analyse van al de informatie die u ons gaf, heb ik besloten om het onderzoek af te sluiten met de volgende conclusie:

De informatie in de klacht lijkt geen reden te zijn om te concluderen dat de ECB met wanbeheer handelt.

Dit is waarschijnlijk niet het resultaat waarop u hoopte. We hopen dat de bovenstaande informatie en uitleg toch nuttig zijn.

Hoogachtend,

Fergal Ó Regan

Hoofd eenheid 2 - Onderzoeken

Straatsburg, 14-1-2020