Wilt u een klacht indienen tegen een instelling of orgaan van de EU?

Hoe behandelen wij klachten?

Deze flowchart laat in grote lijnen zien hoe de behandeling van klachten door de Ombudsman verloopt.

 • Klacht ontvangen

  • Het bureau van de Ombudsman controleert
   of een onderzoek geopend moet worden.

   • Onderzoek geopend

    De klager wordt hiervan per brief in kennis gesteld.

    • Onderzoek

     De Ombudsman beoordeelt de klacht en kan:
     - de instelling of het orgaan verzoeken om antwoord of meer informatie;
     - een vergadering met en/of een inspectie in de instelling of het orgaan organiseren;
     - de klager vragen om informatie of opmerkingen.

     • Klacht kan snel worden opgelost

      • Voorstel voor oplossing

       Indien instelling akkoord gaat, is de zaak afgedaan.

     • Ombudsman constateert dat er sprake is van wanbeheer

      • Ombudsman doet aanbevelingen
       om wanbeheer aan te pakken.

       Instelling dient binnen drie maanden advies uit te brengen. Klager kan opmerkingen indienen.

       • Definitief besluit

        met specifieke bevindingen, bijv.:
        - aanbevelingen aanvaard,
        - kwestie opgelost,
        - wanbeheer uitgebannen,
        - systemen/procedures verbeterd.

     • Ombudsman constateert dat er geen sprake is van wanbeheer

   • Geen onderzoek

    - Kwestie valt niet binnen het mandaat van de Ombudsman.
    - Klacht is niet ontvankelijk (bijv. omdat de klager niet eerst heeft geprobeerd de zaak rechtstreeks met de instelling of het orgaan van de EU op te lossen).
    - Er is onvoldoende informatie.
    - Een ander orgaan verkeert in een betere positie om de zaak te behandelen.