• Een klacht indienen
  • Informatie aanvragen
60th Rome Treaty anniversaryUw Europa - De portaalsite voor Europese en nationale online-overheidsdiensten

Thematische nota's

Onder deze rubriek worden uiteenlopende thematische nota's gepubliceerd die de denkwijzen en standpunten van de ombudsvrouw weergeven over enkele strategisch belangrijke thema's in haar werk of over meer algemene kwesties die met procedures samenhangen.

Thematische nota's gaan doorgaans over thema's ten aanzien waarvan de ombudsvrouw een bijzonder waardevolle bijdrage heeft geleverd om klagers te helpen en hoge normen van goed bestuur in acht te nemen.

De nota's zullen aan deze rubriek worden toegevoegd zodra zij beschikbaar zijn.