• Een klacht indienen
  • Informatie aanvragen
60th Rome Treaty anniversaryUw Europa - De portaalsite voor Europese en nationale online-overheidsdiensten

Samenvatting van het besluit in zaak 124/2018/NF aangaande de weigering door de Europese Commissie om het publiek toegang te verlenen tot documenten inzake het door de EU gefinancierde TETRA-project betreffende de ontwikkeling van een vervangende artificiële trachea met slijmvliesbekleding van autologe stamcellen

beschikbare talen :  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.hr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv
  • Zaak :  124/2018/NF
    Geopend op 18-jan-2018 - Besluit over 14-mrt-2018
  • Betrokken instelling :  Europese Commissie

De zaak betrof de weigering door de Europese Commissie het publiek toegang te verlenen tot documenten over de status van een door de EU gefinancierd klinisch onderzoeksproject met de naam ‘TETRA’. Het doel van TETRA is een klinisch onderzoek uit te voeren aangaande een innovatieve benadering van trachea-vervanging.

De aangevraagde documenten bevatten informatie over de voorbereidende fase van het klinische onderzoek. De Commissie weigerde de documenten vrij te geven, met als argument dat hiermee de commerciële belangen van de deelnemers aan het TETRA-project zouden worden geschaad, alsmede de privacy en integriteit van sommige deelnemers aan TETRA en van personen die indirect met het project te maken hebben. De klager betwistte de beslissing van de Commissie tegen de achtergrond van een schandaal betreffende onderzoeksfraude en wangedrag dat had plaatsgevonden in een ander onderzoeksproject op het gebied van tracheale implantaten.

Na de documenten te hebben bekeken en met de Commissie te hebben gesproken, oordeelde de Ombudsman dat er van wanbeheer door de Commissie geen sprake was. Gezien het feit dat het TETRA-onderzoek noch van start is gegaan noch binnen afzienbare tijd van start gaat, en dat de inhoud van de statusrapporten, indien vrijgegeven, geen zorgen omtrent volksgezondheid zouden verlichten en evenmin het algemeen nut zouden dienen, is de Ombudsman van mening dat er met openbaarmaking van de statusrapporten van het TETRA-onderzoek geen doorslaggevend publiek belang gediend is.