• Een klacht indienen
  • Informatie aanvragen
60th Rome Treaty anniversaryUw Europa - De portaalsite voor Europese en nationale online-overheidsdiensten

Samenvatting van het besluit in zaak 1769/2017/JAS betreffende de manier waarop het Europees Agentschap voor chemische stoffen heeft gereageerd op bezorgdheden in verband met het herbicide glyfosaat

beschikbare talen :  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.hr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv
  • Zaak :  1769/2017/JAS
    Geopend op 11-jan-2018 - Besluit over 11-jan-2018
  • Betrokken instelling :  Europees Agentschap voor chemische stoffen

De zaak betrof de correspondentie waarmee het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) had gereageerd op de bezorgdheden die klager, een Britse staatsburger, had geuit over ECHA’s beoordeling van de gevaren van glyfosaat, een werkzame stof in onkruidverdelgers.

De Ombudsman onderzocht de kwestie en stelde vast dat ECHA tijdens zijn beoordeling een openbare raadpleging had gehouden. Klager had niet de gelegenheid aangegrepen om aan die openbare raadpleging deel te nemen. Toch had ECHA op de bezorgdheden van klager geantwoord.

De Ombudsman concludeerde daarom dat ECHA adequaat met klager had gecommuniceerd en dat er geen sprake was van wanbeheer door ECHA.