• Een klacht indienen
  • Informatie aanvragen
60th Rome Treaty anniversaryUw Europa - De portaalsite voor Europese en nationale online-overheidsdiensten

Speciale verslagen

Als een instelling of orgaan van de Gemeenschap niet naar tevredenheid op een ontwerp-aanbeveling heeft gereageerd, kan de Ombudsman een speciaal verslag aan het Europees Parlement zenden. Dit speciale verslag kan aanbevelingen bevatten.

Speciale verslagen van 2018