• Een klacht indienen
  • Informatie aanvragen
60th Rome Treaty anniversaryUw Europa - De portaalsite voor Europese en nationale online-overheidsdiensten

Vragen van leden van het Netwerk

beschikbare talen :  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.hr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv

Op 12 oktober 2015 aanvaardde de Ombudsvrouw Emily O'Reilly een nieuw strategiedocument, getiteld "Hervorming van het Europees Netwerk van Ombudsmannen". Dit werd medegedeeld aan en gedeeld met alle leden van het Netwerk. Ze merkte op: "Dankzij de vraagprocedure, waarin de Europese Ombudsman de leden van het Netwerk bijstaat door antwoorden van deskundigen binnen de EU-instellingen te verkrijgen, werden al veel nationale en regionale ombudsmanonderzoeken opgelost, wat op een andere manier niet mogelijk zou zijn geweest.

De vraagprocedure is echter lastig en tijdrovend geworden. De Europese Ombudsvrouw wil daarom de procedure intern hervormen door ze te versnellen met het oog op vluggere resultaten. Dit betekent dat leden van het Netwerk vragen kunnen indienen zoals voorheen en dat ze zeker kunnen zijn dat ze op tijd antwoord zullen krijgen om dit te gebruiken voor hun eigen onderzoeken."

De Europese Ombudsvrouw heeft beslist dat de eenheid Onderzoeken 1 van haar Bureau alle vragen zal behandelen die door de nationale ombudsmannen zijn ingediend, gebruikmakend van de snelle procedure (hieronder toegelicht) ten opzichte van de Europese Commissie.

De procedure omvat de volgende stappen:

· indiening van de vraag rechtstreeks door de persoon die de zaak behandelt of een andere bevoegde persoon in het bureau van de nationale ombudsman via een e-mail, gericht aan het hoofd van Eenheid 1 van de Europese Ombudsman, of via het elektronisch vragenformulier, zoals hieronder wordt uitgelegd;

· analyse van de vraag door Eenheid 1 binnen een maximale periode van twee werkdagen;

· verzending van een verzoek om advies over de in de vraag aan de orde gestelde kwestie met betrekking tot EU-wetgeving aan het secretariaat-generaal van de Commissie of een andere betrokken instelling of instantie;

· verzending van het antwoord aan de Europese Ombudsman door de diensten van het relevante directoraat-generaal van de Commissie, in coördinatie met het secretariaat-generaal, of door een andere betrokken instelling of instantie, zo mogelijk binnen twee weken;

· controle door Eenheid 1 van de volledigheid van het antwoord binnen de volgende werkdag;

· indien er voor het antwoord op de vraag geen verder contact meer nodig is met de Commissie of een andere betrokken instelling of instantie, verzoek om opmerkingen door de auteur van de vraag, binnen zeven dagen in te dienen;

· indien geen verder advies van de Commissie of een andere betrokken instelling of instantie nodig is, afsluiting van de vraagprocedure;

· en publicatie van de vraag en het door de Commissie gegeven antwoord, met goedkeuring van de auteur van de vraag, in de rubriek "Queries" van het ENONET.

De gehele procedure zou maximaal twintig werkdagen mogen duren, tenzij de Commissie meer tijd vraagt voor het formuleren van het antwoord op de vraag.

De rubriek "Queries" van het ENONET zal door Eenheid 1 (ICT-sector) worden gemoderniseerd en er zal binnenkort een speciaal ontworpen, elektronisch vragenformulier voor het Netwerk beschikbaar worden gesteld, dat automatisch door Eenheid 1 zal worden ontvangen.

De nieuwe procedure met betrekking tot de vragen van nationale ombudsmannen is van toepassing vanaf de datum waarop de nieuwe Strategie wordt gepubliceerd.