Wilt u een klacht indienen tegen een instelling of orgaan van de EU?

Agencija Evropske unije za varnost v letalstvu (EASA) ni odgovorila na zahteve po informacijah o tem, kako razlaga omejitve, naložene Rusiji po vdoru v Ukrajino